എന്റെ ജീവിതം

 

ആ ജീവിതം ഇനി എനിക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല … എന്റെ 22 nd വയസ്സുമുതൽ എനിക്ക് അത് നഷ്ടമായി … ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമാധാനവും കിട്ടിയിട്ടില്ല … എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ സന്തോഷം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിലെ തീ ആരും കണ്ടില്ല … ഞാൻ കാണിച്ചില്ല …. ഞാൻ കാരണം ആരും വേദനിക്കരുത് …അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്റെ സന്തോഷം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുന്നത് … ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ട്ടം എന്നെ ഓർത്തു മറ്റുള്ളവർ സന്തോഷിക്കുന്നതാണ് … അവർ ഒരിക്കലും തോൽക്കരുത് … എന്റെ തോൽവി അത് ഞാൻ സ്വയം ഏറ്റു വാങ്ങിയതാണ് … എനിക്കതിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല …

വിരഹം

 

ഞാനും ഓർക്കാറുണ്ട് … ഒറ്റയ്ക്കായി പോയി എന്ന് തോന്നുന്നിടത്തു …കൈ പിടിച്ചു ഒപ്പം നടന്നെങ്കിൽ എന്ന് … But now ?


പ്രണയം

 

ജീവിതം ഒരിക്കലും നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടത് പോലെ ആവണമെന്നില്ല.. എങ്കിലും അങ്ങനെ ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു … വിട്ടു കൊടുക്കില്ല എന്ന വാശിയോടെ … but me ?


Amazing Shawl Ideas

DIY

Amazing !!!

Posted by Beauty Fashion on Friday, January 11, 2019


Thread ideas

DIY

Amazing !!!

Posted by Beauty Fashion on Monday, January 7, 2019


Stall models

DIY

Amazing !!!

Posted by Beauty Fashion on Monday, January 7, 2019


Shawl ideas

Amazing !!!

Posted by Beauty Fashion on Friday, January 18, 2019


Wonderful creations

DIY

Amazing !!!

Posted by Beauty Fashion on Sunday, January 6, 2019


Cake decorations

CAKE

Top 11 Amazing Birthday Cake Decorating Ideas

Posted by Beauty Fashion on Sunday, December 30, 2018


Amazing food decor

DIY

Amazing !!!

Posted by Beauty Fashion on Saturday, January 5, 2019


Brilliant veg and fruits Cutting

DIY

Amazing !!!

Posted by Beauty Fashion on Thursday, December 27, 2018


Clay art

DIY

Amazing !!!

Posted by Beauty Fashion on Wednesday, January 2, 2019


Scarf ideas

DIY

Amazing !!!

Posted by Beauty Fashion on Tuesday, January 1, 2019


Folding

DIY

Amazing !!!

Posted by Beauty Fashion on Friday, December 28, 2018


Balloons

DIY

Amazing !!!

Posted by Beauty Fashion on Thursday, January 3, 2019


Thread

DIY

Amazing !!!

Posted by Beauty Fashion on Wednesday, December 26, 2018


The best nail art 2019

New Nail Art 2019 💄😱 The Best Nail Art Designs Compilation

Posted by Nails + on Sunday, January 13, 2019


Amazing

DIY

Amazing !!!

Posted by Beauty Fashion on Tuesday, January 8, 2019


Sweing technics

DIY

Amazing !!!

Posted by Beauty Fashion on Friday, December 28, 2018


Reuse plastic

Reuse plastic and make cute decorations. 😽#5minutecrafts #video #plastic #diy #crafts decorations

Posted by 5 – Minute Crafts on Thursday, December 27, 2018


Hair styles

Hairstyles

Amazing hairstyles !!!Music: Feels-Like-Home-feat.-Jon-Conley

Posted by Brilliant on Sunday, January 6, 2019


Origami

Posted by 5-Minute Crafts on Wednesday, January 9, 2019


Easy make up tricks

Totally easy makeup tricks. 😉

Posted by 5-Minute Crafts on Tuesday, January 8, 2019


Drawing hacks

Smart and easy drawing hacks. 👌

Posted by 5-Minute Crafts on Tuesday, January 8, 2019


Bag ideas

COOL BAGS YOU CAN DIY

Cool bags that you can DIY. 😎

Posted by 5-Minute Crafts KIDS on Tuesday, January 8, 2019


Eyeliner tips

Perfect eyeliner tips you should try 😍😘

Posted by MetDaan on Thursday, January 3, 2019


Eye make-up

Useful Eye Liner & Brows Tips! Flawless Looks 😍😘

Posted by MetDaan on Thursday, January 3, 2019


Make up tips

Quick and useful makeup tips. 😉

Posted by 5-Minute Crafts on Wednesday, January 2, 2019


Crayon crafts

Go cray cray with these 4 colorful crayon crafts!

Go cray cray with these 4 colorful crayon crafts!

Posted by Blossom on Sunday, April 8, 2018


Sponge hacks

Clever Sponge Hacks

Surprisingly clever ways to use sponges. 😉

Posted by 5-Minute Crafts KIDS on Thursday, March 15, 2018


Life hacks

Life Quality Hacks

Surprising hacks to improve your life quality. 😎

Posted by 5-Minute Crafts on Wednesday, November 7, 2018


Sew like a Pro.. 5 minutes craft

Sew like a PRO!👌 bit.ly/2QksRyz

Posted by 5-Minute Crafts on Monday, September 10, 2018


Yarn ideas

Cute and Warm Yarn Crafts

Cute and warm yarn crafts. ❄

Posted by 5-Minute Crafts KIDS on Friday, December 28, 2018


5 minutes craft for dress

Clothes Decor

Amazing clothes decor ideas for everyone. 😻

Posted by 5-Minute Crafts KIDS on Thursday, July 5, 2018


Mind blowing experiments by blossom

7 easy experiments that will have your mind boggled

7 easy experiments that will have your mind boggled

Posted by Blossom on Tuesday, December 18, 2018


Food hacks

Amazing Cooking Hacks

Amazing Cooking Hacks

Posted by DIY Flower on Monday, November 26, 2018


5 minutes craft for garden

Plant arts and hacks

Plant arts and hacks for gardening lovers. 🌿

Posted by 5-Minute Crafts KIDS on Sunday, June 17, 2018


Turmeric Hacks

Ep.83: 8 Turmeric Hack – Beauty Hacks

You probably didn’t know you needed turmeric in your life!

Posted by Beauty Studio on Tuesday, October 16, 2018